Podlaskie Przyroda

Ostoja Żubrów Kosy Most, Andrzej Karczewski
Ostoja Żubrów Kosy Most, Andrzej Karczewski

Na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego znajdują się dwie ostoje żubrów. Ostoja zwana „Kosy Most” położona jest w uroczysku o tej samej nazwie, przy moście na rzece Narewka. Druga ostoja – „Czoło”, znajduje się tuż za wsią Stare Masiewo nieopodal granicy z Białorusią. W głównej części obu ostoi zlokalizowane są magazyno-paśniki w kształcie tradycyjnych brogów.

Więcej...
Tablica informacyjna w Obrębie Ochronnym Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego, Archiwum BPN
Tablica informacyjna w Obrębie Ochronnym Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego, Archiwum BPN

Obręb Ochronny Hwoźna (OOH) Białowieskiego Parku Narodowego położony jest w północnej części Parku. Został on utworzony na bazie kompleksów leśnych przejętych od Lasów Państwowych w 1996 r., kiedy BPN został poszerzony.

Więcej...
Żubry w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego
Żubry w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego położony jest przy szosie Hajnówka–Białowieża, ok. 3 km przed Białowieżą. Na powierzchni ok. 27 ha, w warunkach zbliżonych do naturalnych, prezentowanych jest wszystkie pięć gatunków ssaków kopytnych żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki.

Więcej...
Obwód Ochronny Sierganowo Białowieskiego Parku Narodowego
Obwód Ochronny Sierganowo Białowieskiego Parku Narodowego

Obwód Ochronny Sierganowo Białowieskiego Parku Narodowego (dawny Rezerwat Ścisły) jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN. Część tego obszaru wchodziła w skład powołanego w 1921 r. leśnictwa „Rezerwat”, które było zalążkiem obecnego Parku.

Więcej...
Wypoczynek nad zalewem
Wypoczynek nad zalewem
Wypoczynek nad zalewem
(2 głosy)

Zalew wraz z otaczającym lasem jest doskonałym miejscem na wypoczynek.

Więcej...
Ścieżka przyrodniczo-leśna „Osuszek”
Ścieżka przyrodniczo-leśna „Osuszek”

Ścieżka jest dostępna dla wszystkich chętnych do zwiedzania lub relaksu w lesie. Na trasie ścieżki oprócz wielu gatunków drzew, krzewów i roslin zielnych znajduje się miejsce straceń z II wojny światowej.

Więcej...
Dolina rzeki Narew
(1 Głosuj)

Niewątpliwie do najbardziej atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie terenów gminy należy położona w północnej jej części dolina rzeki Narew. Jest to jeden z najpiękniejszych zakątków północno-wschodniego Podlasia.

Więcej...
Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” koło Orli
Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” koło Orli

Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” – długość ok. 1km. Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” – długość ok. 1km. Usytuowana jest nad rzeką Orlanką w pobliżu miejscowości Orla. Początek ścieżki znajduje się przy drodze asfaltowej Orla – Dubicze Cerkiewne.

Więcej...
siedziba parku
siedziba parku

Park to ochrona przyrody, działalność dydaktyczna i naukowa, ale także turystyka, rekreacja, zabawa i relaks! Przez Park przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne, kajakowe rzekami Supraślą i Sokołdą.

Więcej...
Obwodnica Narwiańskiego Parku Narodowego
Obwodnica Narwiańskiego Parku Narodowego

Obwodnica NPN – biegnie na trasie Choroszcz- Kurowo- Waniewo - Łapy – Suraż- Turośń Dolna- Baciuty– Choroszcz; Szlak przebiega przez historyczną wieś - Płonka Kościelna.

Więcej...

Strona 1 z 7

Najnowsze zdjęcia