świętokrzyskie Trasy Turystyczne

Galeria Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie

Szlak pieszy

Muzeum wprowadza zwiedzających nie posiadających wiedzy fachowej w  fascynującą  zagadkę   przyrody, jaką jest świat minerałów, ukazuje piękno kryształów jako  form doskonałych stworzonych przez naturę, tak że następny...

Pokaż trasę Punkty: 6, Start: Galeria Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie


Szlak rowerowy

Rezerwat krajobrazowy z XVII-wiecznym klasztorem i kościołem. Obszar zajmowany przez Karczówkę i okoliczne wzniesienia zapisuje się jednocześnie w sposób znaczący w historii eksploatacji kruszców. ...

Pokaż trasę Punkty: 4, Start: Klasztor i kościół na Karczówce


Dąb Bartek

Trasa #1

Nazywany królem Puszczy Świętokrzyskiej „Dąb Bartek”, rośnie kilkanaście kilometrów na północ od Kielc – przy drodze Ćmińsk – Samsonów – Barcza. Wiek drzewa jest bliżej nieokreślony i...

Pokaż trasę Punkty: 6, Start: Dąb Bartek


Bałtów-ROTWŚ

Trasa dla dzieci - edukacja i rozrywka

Zwiedzanie parku to podróż w czasie poprzez okresy geologiczne tj. od kambru do dziś. Największą atrakcję stanowią oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości,...

Pokaż trasę Punkty: 4, Start: Bałtowski Park Jurajski


Jaskinia Raj

Trasa Przyrody

Jaskinia Raj jest typową jaskinią krasową rozwiniętą w wapieniach. Choć niewielka, wyróżnia się wśród polskich jaskiń bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Należy do nielicznych w kraju...

Pokaż trasę Punkty: 4, Start: Jaskinia Raj


Opactwo Cystersów w Jędrzejowie

Zabytki sakralne Ponidzia

W latach 1140- 1149 w Jędrzejowie zostało założone Opactwo Cysterskie przez Jana Gryfita, arcybiskupa gnieźnieńskiego, który sprowadził zakonników z Morimond w Burgundii. Był to pierwszy na ówczesnych...

Pokaż trasę Punkty: 5, Start: Opactwo Cystersów w Jędrzejowie


Najnowsze zdjęcia