Warmińsko-mazurskie Warmińsko-mazurskie

Województwo położone jest w północno-wschodniej części kraju.Jego obszar wynosi ponad 24 tys. km2, co pośród 16 województw daje mu 4. miejsce. Jego północna granica na całej długości jest równocześnie granicą państwową, wspólną z obwodem kaliningradzkim. Dotyczy to również wód Zalewu Wiślanego, z tym jednak, że granica państwowa na Mierzei Wiślanej przebiega między obwodem Kalinigradzkim a województwem pomorskim (gdańskim).

 

 

Stolicą województwa jest Olsztyn (ponad 176 tys. mieszkańców), ale tutejsze władze administracyjne mają swoje delegatury na dwóch przeciwległych krańcach województwa - w Elblągu (126 tys. mieszkańców) i Ełku (57 tys. mieszkańców).Do największych miast poza wymienionymi należą: Ostróda (33 tys. mieszkańców), Iława (33 tys), Giżycko (30 tys), Kętrzyn (30 tys).

 

Ogółem w granicach województwa zamieszkuje 1 mil 463 tys. ludności. Są wśród nich członkowie 15 kościołów i wspólnot religijnych oraz kilka mniejszości narodowych - z nich najliczniejsza ukraińska (grekokatolicy) i niemiecka. W linii prostej odległości z Olsztyna do ważniejszych miast wynoszą: do Kalinigradu 145 km, do Warszawy 220 km, do Wilna 400 km, do Berlina 500 km. Województwo ma w przewadze charakter rolniczy, ale jego szczególne walory przyrodnicze - kilka tys. jezior, często połączonych ze sobą kanałami lub ciekami wodnymi, wielkie obszary leśne - wykorzystywane są dla intensyfikacji usług turystycznych.

 

Nad rozwojem turystyki w regionie pracują:

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna


 ul. Staromiejska 1
 10-017 Olsztyn
 tel. (89) 535 35 65
 tel. (89) 535 35 67
 fax. (89) 535 35 66
 e-mail: info@mazury.travel

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


 ul. Mariańska 3, pok. 308
 10-052 Olsztyn
 tel. (89) 521 69 00
 fax.(89) 521 69 09
 e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Najnowsze zdjęcia