Warmińsko-mazurskie Przyroda

Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp Dodaj do trasy
(0 głosy)
Borki - Połom
Warmia i Mazury
Jezioro

Rezerwat obejmuje jezioro Oświn wraz z otaczającym je terenem. Rezerwat utworzono dla ochrony naturalnego środowiska gnieżdżenia się licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego - około 110 gatunków oraz szaty roślinnej.

Rezerwat obejmuje jezioro Oświn wraz z otaczającym je terenem. Rezerwat utworzono dla ochrony naturalnego środowiska gnieżdżenia się licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego - około 110 gatunków oraz szaty roślinnej. Z ptaków występują tu m.in.: perkoz dwuczuby, zausznik, bąk, gęgawa, krakwa, cyraneczka, płaskonos, kania czarna, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, orzeł bielik, derkacz i wąsatka, gęś białoczelna, gęś zbożowa, żuraw. Jezioro leży tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, w najbardziej samotnej części Mazur. Od dawna już nikt tu się nie osiedla, a stare osady pustoszeją.

Najnowsze zdjęcia