Warmińsko-mazurskie Przyroda

Utworzony został dla ochrony miejsc gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków i zachowania noclegowisk żurawi. Rezerwat o powierzchni 147,09 ha położony jest blisko nieistniejącej już wsi Małga. Jest domem wielu gatunków zwierząt. Po tętniącej życiem wiosce zostały tylko ukryte w gęstwinie leśnej fundamenty domów i cmentarze.

Więcej...
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski Park Krajobrazowy

W granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz północna część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią. Park obejmuje swoimi granicami części gmin: Piecki, Mrągowo, Swietajno, Ruciane Nida, Mikołajki, Orzysz i Pisz, zajmując pogranicze trzech powiatów: mrągowskiego, piskiego i szczycieńskiego.

Więcej...
Rezerwat Bagna Nietlickie
Rezerwat Bagna Nietlickie

Aby uchronić najpiękniejsze zakątki Mazur powstają rezerwaty, parki krajobrazowe oraz pomniki przyrody. Nie wszystkie są dostępne dla turystów, obowiązuje tam ograniczenie poruszania się (zakaz palenia ognisk, rozbijania biwaków).

Więcej...
Rezerwat Staświńskie Łąki
Rezerwat Staświńskie Łąki

Zachowanie tym obszarom naturalnego charakteru przyczyniło się do występowania w nich dużej różnorodności ptaków i roślin.

Więcej...
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Rezerwat „Gaudy”
(0 głosy)

Utworzony został w 1957 roku i obejmuje jezioro Gaudy oraz przylegające do niego od strony wschodniej bagna. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego oraz zespołów roślinności torfowiskowej.

Więcej...
Bird watching
Bird watching

Pojezierze Iławskie należy do jednych z nielicznych regionów w kraju, który stwarza dogodne warunki do obserwacji ptaków wodno-błotnych.

Więcej...
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

W granicach Parku utworzono kilka rezerwatów przyrody, chroniących liczne unikalne fragmenty lasów, terenów lęgowych ptactwa leśnych jezior i torfowisk. Wśród nich należy wyróżnić rezerwaty: Jezioro Czerwica – utworzone w celu ochrony kolonii kormoranów, Jezioro Karaś i Jezioro Gaudy

Więcej...
Spływ rzeką Krutynią
Spływ rzeką Krutynią

Jest największą rzeką wpadającą do Wielkich Jezior Mazurskich. Najpopularniejsza trasa spływu rozpoczyna się w Sorkwitach i kończy w miejscowości Ruciane-Nida.

Więcej...

Spacer wśród oswojonych jeleni pasących się na pięknie położonych pastwiskach nad jeziorem Kuc to jedyna okazja aby odwiedzić oswojone stadka danieli, muflonów oraz saren. A także możliwość obejrzenia jeleni sika, kóz, królików...

Więcej...

Odwiedź mrągowski park posiadający swoją fascynującą historię. W okresie międzywojennym należał do najpiękniejszych parków w Prusach Wschodnich.

Więcej...

Strona 2 z 3

Najnowsze zdjęcia