Warmińsko-mazurskie Zabytki i muzea

Piramida w Rapie - Wikipedia
Piramida w Rapie - Wikipedia
Piramida w Rapie
(0 głosy)

Grobowiec rodziny von Fahrenheid. Znajduje się w miejscowości Rapa niedaleko Bań Mazurskich, tuż przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki).

Więcej...
Pałac w Sztynorcie - Wikipedia
Pałac w Sztynorcie - Wikipedia

„Kto ma Sztynort ten posiada Mazury” miał powiedzieć Ignacy Krasicki do Ernsta Ahasvera von Lehndorffa, zauroczony urokiem posiadłości hrabiego. Pałac Lehndorffów powstawał przez wiele lat. Pierwsza wersja powstała w XVI wieku, jednak zasadniczą część budowy przeprowadzono pod koniec XVII w.

Więcej...
Zamek w Reszlu
Zamek w Reszlu
Zamek w Reszlu
(0 głosy)

Zamek w Reszlu to wybudowany w drugiej połowie XIV wieku zamek położony w pobliżu rzeki Sajny. Był to jeden z tzw. zamków biskupich. Położony jest nad brzegiem rzeki Sajny, w południowo-wschodniej części miasta. Obecnie na zamku mieści się m.in. oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, hotel i restauracja.

Więcej...
Muzeum Przyrody w Olsztynie
Muzeum Przyrody w Olsztynie

Muzeum Przyrody w Olsztynie jest najmłodszym oddziałem Muzeum Warmii i Mazur. Siedzibę muzeum stanowi secesyjny pałacyk z końca XIX wieku, znajdujący się przy ulicy Metalowej. W jego zasobach zgromadzono dotąd ok. 18900 eksponatów. W większości są to zbiory zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Odwiedzającym udostępniona jest również stała wystawa pt. "Zwierzęta Warmii i Mazur". Muzeum prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjno-popularyzatorską.

Więcej...
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Zamek stanowił siedzibę administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Najsławniejszym administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik.

Więcej...
Muzeum Budownictwa Ludowego
Muzeum Budownictwa Ludowego

Obecnie skansen w Olsztynku zajmuje około 100 ha, znajduje się tu 68 obiektów architektonicznych (13 przeniesionych z Królewca) oraz ekspozycje rzadkich gatunków zwierząt gospodarskich polskiego pochodzenia.

Więcej...
Zamek w Nidzicy
Zamek w Nidzicy
Zamek w Nidzicy
(0 głosy)

Budowę zamku rozpoczęto około 1370 r., a w 1409 roku rezydował już w nim krzyżacki prokurator. Twierdza została zbudowana z cegły na wysokiej kamiennej podmurówce. Na poddaszu, w grubości murów, obiegają zamek krużganki obronne. Pod koniec XV wieku zamek otoczono murem zewnętrznym uzbrojonym w dwie okrągłe basteje przystosowane do broni palnej. W zamku znajduje się ekspozycja muzealna i restauracja.

Więcej...
Zamek w Rynie
Zamek w Rynie
Zamek w Rynie
(0 głosy)

Zamek zbudowany w stylu gotyckim przez wielkiego mistrza zakońu krzyżackiego Winricha von Kniprode w 2 połowie XIV wieku na planie czworoboku z dziedzińcem, w miejscu drewnianej warowni był siedzibą komturów, później wójtów krzyżackich.

Więcej...
Gotycki zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
Gotycki zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Wybudowany w widłach rzek Łyny i Symsarny, zamek chroniony był dodatkowo murami obwodowymi i fosami od południa i wschodu. Bryłę zamku w narożu północno-wschodnim zdobi wieża wysoka, a w pozostałych narożach wieżyczki na konsolach.

Więcej...

Zamek zbudowany został około 1280 roku przez zakon krzyżacki na cyplu nad jeziorem Morąg. Od strony zachodniej i południowej zamek broniony był przez wody jeziora natomiast z pozostałych dwóch stron przekopano fosę. W początkowych latach swojego istnienia był on siedzibą prokuratora krzyżackiego.

Więcej...

Strona 4 z 9

Najnowsze zdjęcia